Posts filed under ‘Modul’

Fullname gösteren IRCOPS modülü

Normal ircops modülünün biraz düzenlenerek fullname gösterilen şekle sokulmuş hali. Bu haliyle benim daha çok hoşuma gidiyor. Bir benzeri tr-ircd içerisinde mevcuttu, kullanmış olanlar bilirler. Oradan esinlendim.
Örnek görüntü şu şekilde:

Janjan a Network Administrator [dark.inside] [Müsait]
kanberg an IRC Operator [s] [Müsait]
Soru an IRC Operator [çok gelişmiş soru botu] [Müsait]
Toplam: 4 IRCOPs bağlı ve bu yetkililerden 2 tanesi Admin, 2 Oper ve 0 kişi şu anda meşgul
/IRCOPS listesi sonu

 

Kodlar aşağıdaki gibi:

<pre class="bash bash" style="font-family:monospace;"><span style="font-weight:bold;color:#000000;">/*</span>
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> m_ircops - <span style="font-weight:bold;color:#000000;">/</span>IRCOPS <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">command</span> that lists IRC Operators
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>C<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span> Copyright <span style="color:#000000;">2004</span>-<span style="color:#000000;">2005</span> Syzop
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>C<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span> Copyright <span style="color:#000000;">2003</span>-<span style="color:#000000;">2004</span> AngryWolf
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span>
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> This program is <span style="font-weight:bold;color:#c20cb9;">free</span> software; you can redistribute it and<span style="font-weight:bold;color:#000000;">/</span>or modify
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> it under the terms of the GNU General Public License <span style="font-weight:bold;color:#c20cb9;">as</span> published by
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> the Free Software Foundation; either version <span style="color:#000000;">1</span>, or <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>at your option<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> any later version.
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span>
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> This program is distributed <span style="font-weight:bold;color:#000000;">in</span> the hope that it will be useful,
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> GNU General Public License <span style="font-weight:bold;color:#000000;">for</span> <span style="font-weight:bold;color:#c20cb9;">more</span> details.
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span>
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> You should have received a copy of the GNU General Public License
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> along with this program; <span style="font-weight:bold;color:#000000;">if</span> not, <span style="font-weight:bold;color:#c20cb9;">write</span> to the Free Software
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> Foundation, Inc., <span style="color:#000000;">675</span> Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*/</span>
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">/*</span>
Düzenleme: <span style="color:#000000;">2007</span> - Mehmet <span style="color:#ff0000;">"hitman"</span> Tahta
Mail: iletisim<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span><span style="font-weight:bold;color:#000000;">@</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>hitman.gen.tr
Web: http:<span style="font-weight:bold;color:#000000;">//</span>www.hitman.gen.tr<span style="font-weight:bold;color:#000000;">/</span>
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*/</span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include "config.h" </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include "struct.h" </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include "common.h" </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include "sys.h" </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include "numeric.h" </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include "msg.h" </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include "proto.h" </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include "channel.h" </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include &lt;time.h&gt; </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include &lt;sys/stat.h&gt; </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include &lt;stdio.h&gt; </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include &lt;stdlib.h&gt; </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include &lt;string.h&gt; </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#ifdef _WIN32 </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include &lt;io.h&gt; </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#endif </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include &lt;fcntl.h&gt; </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include "h.h" </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#ifdef STRIPBADWORDS </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include "badwords.h" </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#endif </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#ifdef _WIN32 </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#include "version.h" </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#endif </span>
 
typedef struct
<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">{</span>
  long <span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span>umode;
  char <span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span>text;
<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">}</span> oflag;
 
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">/*</span>
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> Ultimate uses numerics <span style="color:#000000;">386</span> and <span style="color:#000000;">387</span> <span style="font-weight:bold;color:#000000;">for</span> RPL_IRCOPS and RPL_ENDOFIRCOPS,
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> but these numerics are RPL_QLIST and RPL_ENDOFQLIST <span style="font-weight:bold;color:#000000;">in</span> UnrealIRCd
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>numeric conflict<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>. I had to choose other numerics.
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*/</span>
 
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#define RPL_IRCOPS    337 </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#define RPL_ENDOFIRCOPS 338 </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#define MSG_IRCOPS    "IRCOPS" </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#define TOK_IRCOPS    NULL </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#define IsAway(x)    (x)-&gt;user-&gt;away </span>
 
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#if !defined(IsSkoAdmin) </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#define IsSkoAdmin(sptr) (IsAdmin(sptr) || IsNetAdmin(sptr) || IsSAdmin(sptr) || IsCoAdmin(sptr)) </span>
<span style="color:#666666;font-style:italic;">#endif </span>
 
static int m_ircops<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>aClient <span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span>cptr, aClient <span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span>sptr, int parc, char <span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span>parv<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>;
 
static oflag otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span><span style="color:#000000;">7</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>;
 
ModuleHeader MOD_HEADER<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>m_ircops<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>
 = <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">{</span>
  <span style="color:#ff0000;">"ircops"</span>,
  <span style="color:#ff0000;">"v3.6"</span>,
  <span style="color:#ff0000;">"/IRCOPS command that lists IRC Operators"</span>,
  <span style="color:#ff0000;">"3.2-b8-1"</span>,
  NULL
  <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">}</span>;
 
DLLFUNC int MOD_INIT<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>m_ircops<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>ModuleInfo <span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span>modinfo<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>
<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">{</span>
  otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span>0<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.umode = <span style="font-weight:bold;color:#000000;">&amp;</span>UMODE_NETADMIN;
  otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span>0<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.text = <span style="color:#ff0000;">"a Network Administrator"</span>;
  otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span><span style="color:#000000;">1</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.umode = <span style="font-weight:bold;color:#000000;">&amp;</span>UMODE_SADMIN;
  otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span><span style="color:#000000;">1</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.text = <span style="color:#ff0000;">"an IRC Operator"</span>;
  otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span><span style="color:#000000;">2</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.umode = <span style="font-weight:bold;color:#000000;">&amp;</span>UMODE_ADMIN;
  otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span><span style="color:#000000;">2</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.text = <span style="color:#ff0000;">"an IRC Operator"</span>;
  otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span><span style="color:#000000;">3</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.umode = <span style="font-weight:bold;color:#000000;">&amp;</span>UMODE_COADMIN;
  otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span><span style="color:#000000;">3</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.text = <span style="color:#ff0000;">"an IRC Operator"</span>;
  otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span><span style="color:#000000;">4</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.umode = <span style="font-weight:bold;color:#000000;">&amp;</span>UMODE_OPER;
  otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span><span style="color:#000000;">4</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.text = <span style="color:#ff0000;">"an IRC Operator"</span>;
  otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span><span style="color:#000000;">5</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.umode = <span style="font-weight:bold;color:#000000;">&amp;</span>UMODE_LOCOP;
  otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span><span style="color:#000000;">5</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.text = <span style="color:#ff0000;">"a Local Operator"</span>;
  otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span><span style="color:#000000;">6</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.umode = NULL;
  otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span><span style="color:#000000;">6</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.text = NULL;
 
  <span style="font-weight:bold;color:#000000;">if</span> <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>CommandExists<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>MSG_IRCOPS<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>
  <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">{</span>
    config_error<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span><span style="color:#ff0000;">"Command "</span> MSG_IRCOPS <span style="color:#ff0000;">" already exists"</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>;
    <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">return</span> MOD_FAILED;
  <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">}</span>
  CommandAdd<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>modinfo-<span style="font-weight:bold;color:#000000;">&gt;</span>handle, MSG_IRCOPS, TOK_IRCOPS, m_ircops, MAXPARA, M_USER<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>;
 
  <span style="font-weight:bold;color:#000000;">if</span> <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>ModuleGetError<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>modinfo-<span style="font-weight:bold;color:#000000;">&gt;</span>handle<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span> <span style="font-weight:bold;color:#000000;">!</span>= MODERR_NOERROR<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>
  <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">{</span>
    config_error<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span><span style="color:#ff0000;">"Error adding command "</span> MSG_IRCOPS <span style="color:#ff0000;">": %s"</span>,
      ModuleGetErrorStr<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>modinfo-<span style="font-weight:bold;color:#000000;">&gt;</span>handle<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>;
    <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">return</span> MOD_FAILED;
  <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">}</span>
 
  <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">return</span> MOD_SUCCESS;
<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">}</span>
 
DLLFUNC int MOD_LOAD<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>m_ircops<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>int module_load<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>
<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">{</span>
  <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">return</span> MOD_SUCCESS;
<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">}</span>
 
DLLFUNC int MOD_UNLOAD<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>m_ircops<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>int module_unload<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>
<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">{</span>
  <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">return</span> MOD_SUCCESS;
<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">}</span>
 
 
static char <span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span>find_otype<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>long umodes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>
<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">{</span>
  unsigned int i;
 
  <span style="font-weight:bold;color:#000000;">for</span> <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>i = 0; otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span>i<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.umode; i++<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>
    <span style="font-weight:bold;color:#000000;">if</span> <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span><span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span>otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span>i<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.umode <span style="font-weight:bold;color:#000000;">&amp;</span> umodes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>
      <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">return</span> otypes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span>i<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>.text;
 
  <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">return</span> <span style="color:#ff0000;">"an unknown operator"</span>;
<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">}</span>
 
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">/*</span>
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span> m_ircops
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span>
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span>  parv<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">[</span>0<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">]</span>: sender prefix
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span>
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span>  Originally comes from TR-IRCD, but I changed it <span style="font-weight:bold;color:#000000;">in</span> several places.
<span style="font-weight:bold;color:#000000;">*</span>  In addition, I didn<span style="color:#ff0000;">'t like to display network name. In addition,
*  instead of realname, servername is shown. See the original
*  header below.
*/
 
/************************************************************************
* IRC - Internet Relay Chat, modules/m_ircops.c
*
* Copyright (C) 2000-2002 TR-IRCD Development
*
* Copyright (C) 1990 Jarkko Oikarinen and
*           University of Oulu, Co Center
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
* any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
*/
 
static int m_ircops(aClient *cptr, aClient *sptr, int parc, char *parv[])
{
aClient *acptr;
char buf[BUFSIZE];
int opers = 0, admins = 0, globs = 0, aways = 0;
 
  for (acptr = client; acptr; acptr = acptr-&gt;next)
  {
    /* List only real IRC Operators */
    if (IsULine(acptr) || !IsPerson(acptr) || !IsAnOper(acptr))
      continue;
    /* Don'</span>t list +H <span style="font-weight:bold;color:#c20cb9;">users</span> <span style="font-weight:bold;color:#000000;">*/</span>
    <span style="font-weight:bold;color:#000000;">if</span> <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span><span style="font-weight:bold;color:#000000;">!</span>IsAnOper<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>sptr<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span> <span style="font-weight:bold;color:#000000;">&amp;&amp;</span> IsHideOper<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>acptr<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>
      <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">continue</span>;
 
    sendto_one<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>sptr, <span style="color:#ff0000;">":%s %d %s :<span style="font-weight:bold;color:#000099;">\2</span>%s<span style="font-weight:bold;color:#000099;">\2</span> %s [%s]"</span> <span style="color:#ff0000;">"%s"</span>,
      me.name, RPL_IRCOPS, sptr-<span style="font-weight:bold;color:#000000;">&gt;</span>name,
      acptr-<span style="font-weight:bold;color:#000000;">&gt;</span>name,
      find_otype<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>acptr-<span style="font-weight:bold;color:#000000;">&gt;</span>umodes<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>,
      acptr-<span style="font-weight:bold;color:#000000;">&gt;</span>info,
      <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>IsAway<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>acptr<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span> ? <span style="color:#ff0000;">" [Meşgul]"</span> : IsHelpOp<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>acptr<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span> ? <span style="color:#ff0000;">" [Müsait]"</span> : <span style="color:#ff0000;">""</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>;
 
    <span style="font-weight:bold;color:#000000;">if</span> <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>IsAway<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>acptr<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>
      aways++;
    <span style="font-weight:bold;color:#000000;">else</span> <span style="font-weight:bold;color:#000000;">if</span> <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>IsSkoAdmin<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>acptr<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span><span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>
      admins++;
    <span style="font-weight:bold;color:#000000;">else</span>
      opers++;
 
  <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">}</span>
 
  globs = opers + admins + aways;
 
  sprintf<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>buf,
    <span style="color:#ff0000;">"Toplam: <span style="font-weight:bold;color:#000099;">\2</span>%d<span style="font-weight:bold;color:#000099;">\2</span> IRCOP%s bağlı ve bu yetkililerden <span style="font-weight:bold;color:#000099;">\2</span>%d<span style="font-weight:bold;color:#000099;">\2</span> tanesi Admin%s, <span style="font-weight:bold;color:#000099;">\2</span>%d<span style="font-weight:bold;color:#000099;">\2</span> Oper%s ve <span style="font-weight:bold;color:#000099;">\2</span>%d<span style="font-weight:bold;color:#000099;">\2</span> kişi şu anda meşgul"</span>,
    globs, <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>globs<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span> <span style="font-weight:bold;color:#000000;">&gt;</span> <span style="color:#000000;">1</span> ? <span style="color:#ff0000;">"s"</span> : <span style="color:#ff0000;">""</span>, admins, admins <span style="font-weight:bold;color:#000000;">&gt;</span> <span style="color:#000000;">1</span> ? <span style="color:#ff0000;">"s"</span> : <span style="color:#ff0000;">""</span>,
    opers, opers <span style="font-weight:bold;color:#000000;">&gt;</span> <span style="color:#000000;">1</span> ? <span style="color:#ff0000;">"s"</span> : <span style="color:#ff0000;">""</span>, aways<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>;
 
  sendto_one<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>sptr, <span style="color:#ff0000;">":%s %d %s :%s"</span>, me.name, RPL_IRCOPS, sptr-<span style="font-weight:bold;color:#000000;">&gt;</span>name, buf<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>;
  sendto_one<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">(</span>sptr, <span style="color:#ff0000;">":%s %d %s :/IRCOPS listesi sonu"</span>, me.name, RPL_ENDOFIRCOPS, sptr-<span style="font-weight:bold;color:#000000;">&gt;</span>name<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">)</span>;
 
  <span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">return</span> 0;
<span style="font-weight:bold;color:#7a0874;">}

Ekim 2, 2008 at 6:59 pm Yorum bırakın


Takvim

Mayıs 2019
P S Ç P C C P
« Kas    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Posts by Month

Posts by Category