raw komutu ornekleri

Ekim 7, 2008 at 3:51 am Yorum bırakın

Raw komutu ile Mirc scriptinizde değişik uygulamalar yaptırma olanağına sahip olursunuz. Mevcut raw numaraları ve kullanımları aşağıdaki gibidir.

raw 368:*: {
unset %bantem. [ $+ [ $2 ] ]
}

raw 367:*: {
if (%bantem. [ $+ [ $2 ] ] = on) { write -c bans.ini $2 -b $3 | samode $read bans.ini }
}

on *^:ERROR:*Excess Flood*:{
.hata | did -a hata 2 Flood Yaptığınız İçin Bağlantı Kesildi..
halt
}

on *^:ERROR:*Kill By*:{
.hata | did -a hata 2 $strip(You Are Killed By $gettok($4,1,33) $+ ! (Sebep: $5- ))
halt
}

on *^:ERROR:*BANNED*:{
.hata | did -a hata 2 $strip(Serverdan K-Line Yediniz.. ( $+ $9- $+ ) $chr(91) $+ $server $+ $chr(93)) | halt
halt
}

on *:TEXT:$(* $+ $me $+ *):#:{
if ($active == $chan) { goto son }
echo -a $chr(91) $+ $time(hh:nn:ss) $+ $chr(93) 2***7 $Nick 4 $+ $chan $+ : 2″12 $+ $1- $+ 2″
:son
}

on *:TEXT:$(* $+ $me $+ *):?:{
if ($active == $nick) { goto son }
echo -a $chr(91) $+ $time(hh:nn:ss) $+ $chr(93) 2***7 $Nick 2 $+ Query $+ : 2″12 $+ $1- $+ 2″
:son
}

raw 352:* {
if (%whof == off) {
%who.clones = $addtok(%who.clones,$6,32)
goto son
}
if (%enfor == 1) { if $3 == enforcer { kill $6 Enforcer } }
if !$dialog(catable) { echo -a %sa 4*** Nick: 2 $6 ( 4 $+ $3 $+ @ $+ $4 $+ 2) 4 $9- }
if $dialog(catable) { if ($7 == G%) { if !$didwm(catable,2,$6) { did -a catable 2 $6 } } | echo -s %sa 4*** Nick: 2 $6 ( 4 $+ $3 $+ @ $+ $4 $+ 2) 4 $9- | did -a catable 4 Clone Taranıyor…. | did -a catable 8 Away Taranıyor.. }
:son
halt
}

raw 311:* {
unset %who.*
unset %whof
set %whof off
set %who.ip $left($4,-6) $+ *
set %who.nick $2
set %killip $4
set %khut $2
.timer 1 2 who %killip
.timer 1 1 echo -a %logo Cezalandırılacak En son Kayıtlı iP: 4 %killip
echo 2 -a 0,0
echo 2 -a %virgul –= $+ $chr(91) 12 Whois On:4 $2 2 $+ $chr(93) $+ =–
echo 7 -a %Virgul Nick:2 $2
echo 7 -a %virgul Full Name:2 $6-
echo 7 -a %virgul Adress:2 $3 $+ @ $+ $4
halt
}

raw 315:* {
if (%whof == off) {
if ($remtok(%who.clones,%who.nick,1,32)) { echo 7 -a %virgul Clones:2 $ifmatch $chr(91) $+ $numtok($ifmatch,32) $+ $chr(93) }
echo 2 -a %virgul –= $+ $chr(91) 12Whois End:4 %who.nick 2 $+ $chr(93) $+ =–
echo 2 -a 0,0
unset %who.*
goto son
}
if $dialog(catable) { .timer 1 2 /did -a catable 4 $did(catable,1).lines İpde Clone Bulundu | .timer 1 1 /did -a catable 8 $did(catable,2).lines Away Nick }
echo 2 -s %sa Who Araştırması Sonu.
unset %enfor
:son
halt
}

raw 318:* {
halt
}

raw 334:* {
echo 7 -a %virgul Info:2 $3-
halt
}

raw 372:* {
echo -a %sa $3-
halt
}

raw 376:* {
echo -a %sa Server Kuralları Sonu
echo -a 0
halt
}

raw 441:* {
echo 4 -s %sa $2 7 $3 2Kanalında Mevcut Değil.
halt
}

raw 459:* {
echo 4 -a %sa $2 2Yanlış Şifre!
halt
}

raw 464:* {
.hata | did -a hata 2 YANLIŞ ŞİFRE, SERVERDAN ATILABİLİRSİNİZ!
halt
}

raw 493:* {
echo 7 -a %sa $2 4 $+ <- 2Özeli Kapalı! 4(Umode +m)
halt
}

raw 301:* {
echo 7 -a %virgul Meşgul:2 $3-
halt
}

raw 319:* {
echo 7 -a %virgul Kanallar:2 $3-
halt
}

raw 312:* {
echo 7 -a %virgul Sunucu:2 $3-
halt
}

raw 307:* {
echo 7 -a %virgul Bilgi: 2Kayıtlı Ve Identify Edilmiş Bir Nick
halt
}

raw 309:* {
echo 7 -a %virgul Dil:2 $7-
halt
}

raw 317:* {
echo 7 -a %virgul Boş Durduğu Zaman:2 $duration($3-)
echo 7 -a %virgul Bağlandığı Zaman:2 $asctime($4)
halt
}

raw 313:*Services*Admin* {
echo 7 -a %virgul Oper:4 Services Admin!
halt
}

raw 313:*Server*Admin* {
echo 7 -a %virgul Oper:4 Server Root Admin!
halt
}

raw 313:*IRC*Operator* {
echo 7 -a %virgul Oper:4 IRC Operator!
halt
}

raw 310:* {
echo 7 -a %virgul Özellikleri:2 Çok Yardımsever Görünüyor.
halt
}

raw 325:* {
echo 7 -a %virgul Özellikleri:2 Hassas Kulaklara Sahip.
halt
}

raw 328:* {
echo 7 -a %virgul Kullandığı Ip:2 $7-
halt
}

raw 308:* {
echo 7 -a %virgul Bilgi:4 Servis Ajanı!
halt
}

raw 327:* {
echo 7 -a %virgul Client Info:2 $3-
}

; End Of User Whois Raws

; Server Messages

raw 381:* {
echo 2 -a %sa Şimdi Bir IRC Operatörsünüz!
umode +XL
halt
}

raw 430:* {
.hata | did -a hata 2 $strip($2 2Operasyonu Yonetim Tarafından Yasaklı [ $+ 4 $+ $server $+ 2])
halt
}

raw 306:* {
echo 4 -a %sa 2 $+ $me 2Şu Anda Meşgul Durumundasınız.
halt
}

raw 305:* {
echo 4 -a %sa 2 $+ $me 2Meşgul Durumundan Çıktınız.
halt
}

raw 430:* {
echo 4 -a %sa $1 2Yasaklanmış Komuttur.
halt
}

raw 420:* {
echo 4 -a %sa $1 2Tanımız Parametre.
halt
}

raw 433:* {
echo 4 -a %sa $2 2Nicki Şu Anda Kullanılıyor.
.timer 1 1 whois $2
halt
}

raw 403:* {
echo 4 -a %sa $2 2Adında Bir Kanal Yok.
halt
}

raw 405:* {
echo 4 -a %logo $me 2Kanala Kendinizi Fjoinliyorsunuz.. | /fjoin $$2 $me
halt
}

raw 343:* {
echo 4 -a %sa Sondakika Mesajı:2 $3-
halt
}

raw 440:* {
.hata | .did -a hata 2 Ulaşmak İstediğiniz Servis Şu Anda Meşgul Yada Kullanım Dışı, Lütfen Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.
halt
}

raw 461:* {
.hata | did -a hata 2 $strip($2 2Yeterli Parametre Girmediniz!)
halt
}

raw 375:* {
echo 4 -a %sa – $+ $server 2Günün Mesajı-
halt
}

raw 422:* {
echo 4 -a %sa Motd 2Günün Mesajı Hazırlanmamış.
halt
}

raw 422:* {
.hata | did -a hata 2 $strip($1 2Yanlış Şifre Girildi!)
halt
}

raw 368:* {
echo 4 -a %sa $2 2Kanalı Ban Listesi Sonu.
halt
}

raw 369:* {
echo -s %sa Whowas Sonu.
halt
}

raw 401:* {
echo 4 -a %sa 4-> $2 <-12Bulunamadi.
halt
}

raw 402:* {
echo 4 -a %sa $1 2Böylebirşey Yok.
halt
}

raw 404:* {
echo 4 -a %sa $2 2Kanalına Mesaj Gönderemiyorsunuz.
halt
}

raw 406:* {
echo 2 -s %sa Whowas Listde 2 $+ $2 2Nicki Yok.
halt
}

raw 432:* {
.hata | .did -a hata 2 $strip($2 2Nicki Yasaklı Nick!)
halt
}

raw 437:* {
echo 4 -a %sa $2 2Kanalında +d Modu Aktif, Nick Değiştiremessiniz.
halt
}

raw 467:* {
echo 4 -a %sa $2 2Kanal Kilidi Zaten Var.
halt
}

raw 465:* {
.hata | did -a hata 2 $strip($Server 2Serverından K-Line Yediniz Sebep: $1-)
halt
}

raw 256:* {
echo 4 -a %sa $server 2Yönetimi Hakkında Bilgi.
halt
}

raw 252:* {
echo 4 -a %sa $2 2Tane IRCop Şu Anda Hatta.
halt
}

raw 251:* {
echo 2 -a 0
echo 4 -a %sa $server 2İstatistikleri…
echo 4 -a %sa $10 2Server Uzerinde 2 $+ $4 2Gizli Kullanıcı Bulunmakta.
echo 4 -a %sa $7 2Tane NormaL KuLLanIcI,
halt
}

raw 253:* {
echo 4 -a %sa $2 2Tane Tanımsız Bağlantı Bulunmakta.
halt
}

raw 254:* {
echo 4 -a %sa $2 2Tane Kanal Faal Olarak Kullanılmakta.
halt
}

raw 255:* {
echo 4 -a %sa $3 2Tane Sohbet Programı Server Üzerinde Açık Durumda.
halt
}

raw 260 :* {
echo 4 -a %sa $2 2Şu Anda Aktif Durumda.
halt
}

raw 265:* {
echo 2 -a %sa Şu Andaki Yerel Kullanıcı Sayısı:2 $6 2En Son:2 $8
halt
}

raw 266:* {
echo 2 -a %sa Şu Andaki Toplam Kullanıcı Sayısı:2 $6 2En Son:2 $8
echo 2 -a %sa 2Server İstatistikleri Sonu…
echo 2 -a 0
halt
}

raw 272:* {
echo 2 -a %sa Silence Listesi Sonu.
halt
}

raw 219:* {
echo 2 -a %sa Stats Listesi Sonu.
halt
}

raw 373:* {
echo 4 -a %sa $Server 2Serverı Hakkında Açıklama.
halt
}

raw 374:* {
echo 4 -a %sa $server 2Serverı Hakkında Açıklama Sonu.
halt
}

raw 375 :* {
echo 4 -a %sa $4 2Günün Mesajı
halt
}

raw 442:* {
echo 4 -a %sa $2 2Kanalında Değilsiniz.
halt
}

raw 451:* {
echo 4 -a %sa $1 Tekrar Kayıt Olamayabilirsiniz.
halt
}

raw 456:* {
echo 2 -a %sa Ziyaretçi Sohbet Etmek İstemiyor Olabilir.
halt
}

raw 471:* {
echo 4 -a %sa $2 2Kanalına Giremessiniz, Limitlendirilmiş Konumda.. (+l)
halt
}

raw 473:* {
echo 4 -a $2 2Kanalına Giremezsiniz, DavetseL Konumda.. (+i)
if ($2 == #swat) { cs invite #swat }
halt
}

raw 323:* {
echo 4 -a $server 2Kanal Listesi Sonu.
halt
}

raw 001:* {
echo 4 -a %sa $server 2Sohbet Ortamına Hoşgeldiniz..
halt
}

raw 002:* {
echo 4 -a %sa Server Adresi:2 $4
echo 4 -a %sa Program Versiyonu:2 CR $6
halt
}

raw 003:* {
echo 4 -a %sa $1-
halt
}

raw 005:* {
echo 4 -a %sa $2
echo 4 -a %sa $3 $4 $5
echo 4 -a %sa ConferenceRoom By2 $server
halt
}

raw 353:* {
echo 4 -s %sa $3 2Kanalındaki Kişiler:4 $4-
halt
}

raw 330:* {
echo $2 %sa 4Web: $3-
halt
}

raw 366:* {
echo 4 -s %sa $2 2Kanalı Kişi Listesi Sonu.
halt
}

raw 332:* {
echo $2 %sa 4Topic:2 $3-
halt
}

raw 324:* {
echo $2 %sa 4Kanal Modları:2 $3-
halt
}

raw 333:* {
echo $2 %sa 4Tarih:2 $asctime($4)
echo $2 %sa 4Topic Kurucu:2 $3
halt
}

raw 331:* {
echo $2 %sa 4 $+ $2 2Kanalı Topiği Oluşturulmamıştır.
halt
}

raw 365:* {
echo -s %sa Server Link Listesi Sonu
halt
}

raw 474:* {
echo 4 -a %sa $2 2Kanalına Giremezsiniz, Kanalda Banlısınız.
halt
}

raw 475:* {
echo 4 -a %sa $2 2Kanalına Giremezsiniz. Kanal Kilitlenmiş Durumda, Girmek için 2/join $2 Anahtar Şifresi
halt
}

raw 478:* {
echo 4 -a %sa $2 2Kanalı Ban Listesi Dolu.
halt
}

raw 481:* {
echo -a %sa İzin Verilmedi, Ircop Değilsiniz!
halt
}

raw 482:* {
echo 4 -a %sa $2 2Kanalında Op Değilsiniz!
halt
}

raw 491:* {
.hata | did -a hata 2 Hat Yok!
halt
}

raw 511:* {
echo -a 4 %sa $me Silence Listenin Dolu.
halt
}

raw 386:* {
echo 4 -a %sa $2 2Şifreniz Kabul Edildi.
halt
}

raw 458:* {
echo 4 -a %sa $2 2Yanlış Şifre!
halt
}

raw 314:* {
echo -a 0
echo 7 -a %sa WhoWas
echo 7 -a %sa Nick:2 $2
echo 7 -a %sa Full Name:2 $6-
echo 7 -a %sa Adress:2 $3 $+ @ $+ $4
set %killip $4
echo -a %logo Cezalandırılacak En son Kayıtlı iP: 4 %killip
halt
}

raw 302:* {
if (*m* iswm $gettok($2-,2,64)) || (*e* iswm $gettok($2-,2,64)) || (*o* iswm $gettok($2-,2,64)) { halt }
if ($2- == $null) { echo -a 12 Nick Online Olmadığı İçin Kline Atılamadı | halt }
if (%userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] = 1) { if (*195.87* iswm $gettok($2-,2,64)) { echo -a %logo 4 | else { kline *@ $+ $gettok($2-,2,64) 4Script 2Kullanmak Yasaktır! 15 | unset %userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] | goto son } }
if (%userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] = 2) { kline *@ $+ $gettok($2-,2,64) 4Reklam 2Yasaktır! 30 | unset %userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] | goto son }
if (%userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] = 3) { kline *@ $+ $gettok($2-,2,64) 4Uygunsuz 2Nick! 15 | unset %userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] | goto son }
if (%userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] = 4) { kline *@ $+ $gettok($2-,2,64) 4Dostluk ortamını 2bozmaya calıştıgınızdan Bir Süre uzaklaştırıldınız. 15 | unset %userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] | goto son }
if (%userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] = 5) { kline *@ $+ $gettok($2-,2,64) 4Oto Msg 2Yaptığınız için Uzaklaştırıldınız! 15 | unset %userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] | goto son }
if (%userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] = 6) { kline *@ $+ $gettok($2-,2,64) 4Kanal Reklamı 2Yasaktır! 15 | unset %userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] | goto son }
if (%userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] = 7) { kline *@ $+ $gettok($2-,2,64) 4Küfür 2Ettiğiniz için Bir Süre Uzaklaştırıldınız! 15 | unset %userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] | goto son }
if (%userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] =  { kline *@ $+ $gettok($2-,2,64) 4Clone 2sayısının fazlalıgı nedeni ile uzaklaştırıldınız ! 15 | unset %userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] | goto son }
if (%userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] = 9) { kline *@ $+ $gettok($2-,2,64) 2Lütfen 2Sohbet Kurallara Uyunuz.Daha Fazla Bilgi almak için 4/motd 2yazınız. 15 | unset %userkl. [ $+ [ $gettok($2-,1,61) ] ] | goto son }
halt
:son
echo -a 4Kline Atıldı 2Nick: 7 $gettok($2-,1,61) 2İp: 7 $gettok($2-,2,64) $chan
halt
}

on *^:JOiN:#:{
if ($nick == $me) {
echo $chan %sa 10 $+ # 2Kanalına Girdiniz.. $1- | halt
}
}

on *^:NOTiCE:*:?:{
if ($nick isop %opnot) { echo %opnot %sa 4Greeting:2 $1- | halt }
}

raw 391:* { echo -s Server Saati: $3 | halt }
}

Entry filed under: SibermIRC. Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Yazıyı Tersten okutma ChanServ Komutları

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Takvim

Ekim 2008
P S Ç P C C P
« Eyl   Ara »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Most Recent Posts


%d blogcu bunu beğendi: