Yazı Biçimleri Addonu

Eylül 19, 2008 at 11:28 am Yorum bırakın

Kodu mIRC’ınızın remote bölümüne ekledikten sonra çalıştırmak için /yazim yazmanız yeterlidir.

 

 

#yaziturkce off
on 1:INPUT:*:{
if ( $left($1,1) == / ) { goto son }
if ($ctrlenter) { goto son }
if ($active == Status Window) { Echo -a %logo2 11,1Status’a Birşey Yazamazsınız. | goto halt }
if ($active == @Bot) { goto halt }
unset %turkce
set %turkce $1-
if ( $chr(47) == $mid(%turkce,1,1) ) { %turkce | unset %turkce* | halt }
%turkce = $replacecs(%turkce,ı,I,İ,Î,ş,$,Ş,$,ç,¢,Ç,¢,ğ,g,Ğ,Ğ,ü,û,Ü,Û,ö,ô,Ö,Ô)
say %turkce
unset %turkce
halt
:halt
halt
:son
}
#yaziturkce end
#yazikalinince off
on 1:input:*:{
if ( $left($1,1) == / ) { goto son }
if ($ctrlenter) { goto son }
if ($active == Status Window) { Echo -a %logo2 11,1Status’a Birşey Yazamazsınız. | goto halt }
if ($active == @Bot) { goto halt }
set %kelime $1-
if ( $left($1,1) == . ) { goto bit }
set %kelime $replace(%kelime,ı,I)
set %kelime $replace(%kelime,ğ,g)
set %kelime $replace(%kelime,l,L)
set %kelime $replace(%kelime,b,ß)
set %kelime $replace(%kelime,Ş,$)
set %kelime $replace(%kelime,j,J)
set %kelime $replace(%kelime,o,ø)
set %kelime $replace(%kelime,t,†)
set %kelime $replace(%kelime,ç,¢)
set %kelime $replace(%kelime,:,¦)
set %kelime $replace(%kelime,Ç,¢)
set %kelime $replace(%kelime,ç,¢)
set %kelime $replace(%kelime,ü,û)
set %kelime $replace(%kelime,Ü,Û)
set %kelime $replace(%kelime,ö,ô)
set %kelime $replace(%kelime,Ö,Ô)
set %kelime $replace(%kelime,?,¿)
set %kelime $replace(%kelime,x,×)
set %kelime $replace(%kelime,slm,SeLam)
set %kelime $replace(%kelime,nbr,naßer¿)
set %kelime $replace(%kelime,s.a,seLamun aLeyKüm.)
set %kelime $replace(%kelime,a.s,aLeyKüm SeLam.)
set %kelime $replace(%kelime,allah,Allah)
set %kelime $replace(%kelime,Yazgulu,YazguLu)
:bit
say %kelime
unset %kelime
:halt
halt
:son
}
#yazikalinince end
#yazielite off
on 1:input:*:{
if ( $left($1,1) == / ) { goto son }
if ($ctrlenter) { goto son }
if ($active == Status Window) { Echo -a %logo2 11,1Status’a Birşey Yazamazsınız. | goto halt }
if ($active == @Bot) { goto halt }
set %kelime $1-
if ( $left($1,1) == . ) { goto bit }
set %kelime $replace(%kelime,ı,I)
set %kelime $replace(%kelime,ğ,g)
set %kelime $replace(%kelime,l,L)
set %kelime $replace(%kelime,b,ß)
set %kelime $replace(%kelime,ı,I)
set %kelime $replace(%kelime,ş,$)
set %kelime $replace(%kelime,Ş,$)
set %kelime $replace(%kelime,j,J)
set %kelime $replace(%kelime,ç,¢)
set %kelime $replace(%kelime,ü,û)
set %kelime $replace(%kelime,Ü,Û)
set %kelime $replace(%kelime,ö,ô)
set %kelime $replace(%kelime,Ö,Ô)
set %kelime $replace(%kelime,:,¦)
set %kelime $replace(%kelime,?,¿)
set %kelime $replace(%kelime,slm,SeLam)
set %kelime $replace(%kelime,nbr,naßer¿)
set %kelime $replace(%kelime,s.a,seLamun aLeyKüm.)
set %kelime $replace(%kelime,a.s,aLeyKüm SeLam.)
set %kelime $replace(%kelime,allah,Allah)
set %kelime $replace(%kelime,Yazgulu,YazguLu)
:bit
say %kelime
unset %kelime
:halt
halt
:son
}
#yazielite end
#yaziqarisma off
on 1:input:*:{
if ( $left($1,1) == / ) { goto son }
if ($ctrlenter) { goto son }
if ($active == Status Window) { Echo -a %logo2 11,1Status’a Birşey Yazamazsınız. | goto halt }
if ($active == @Bot) { goto halt }
set %kelime $1-
if ( $left($1,1) == . ) { goto bit }
set %kelime $replace(%kelime,o-,º)
set %kelime $replace(%kelime,k,]{)
set %kelime $replace(%kelime,1/4,¼)
set %kelime $replace(%kelime,1/2,½)
set %kelime $replace(%kelime,/,÷)
set %kelime $replace(%kelime,0,ø)
set %kelime $replace(%kelime,1,¹)
set %kelime $replace(%kelime,2,²)
set %kelime $replace(%kelime,3,³)
set %kelime $replace(%kelime,ae,Æ)
set %kelime $replace(%kelime,a,å)
set %kelime $replace(%kelime,b,ß)
set %kelime $replace(%kelime,c,©)
set %kelime $replace(%kelime,e,ë)
set %kelime $replace(%kelime,i,î)
set %kelime $replace(%kelime,l,£)
set %kelime $replace(%kelime,n,ñ)
set %kelime $replace(%kelime,o,ø)
set %kelime $replace(%kelime,r,®)
set %kelime $replace(%kelime,s,§)
set %kelime $replace(%kelime,u,µ)
set %kelime $replace(%kelime,x,×)
set %kelime $replace(%kelime,y,¥)
set %kelime $replace(%kelime,!,¡)
set %kelime $replace(%kelime,?,¿)
set %kelime $replace(%kelime,<set>,»)
set %kelime $replace(%kelime,-,¬)
set %kelime $replace(%kelime,:,¦)
set %kelime $replace(%kelime,slm,SeLam)
set %kelime $replace(%kelime,nbr,naßer¿)
set %kelime $replace(%kelime,s.a,seLamun aLeyKüm.)
set %kelime $replace(%kelime,a.s,aLeyKüm SeLam.)
set %kelime $replace(%kelime,allah,Allah)
set %kelime $replace(%kelime,Yazgulu,YazguLu)
:bit
say %kelime
unset %kelime
:halt
halt
:son
}
#yaziqarisma end
#yaziilkbuyuk off
on 1:INPUT:*: {
if ( $left($1,1) == / ) { goto son }
if ($ctrlenter) { goto son }
if ($active == Status Window) { Echo -a %logo2 11,1Status’a Birşey Yazamazsınız. | goto halt }
if ($active == @Bot) { goto halt }
set %Var3 $1-
unset %Var1 %Var2
set %Var1 1 | set %Var2 $upper($mid(%Var3,1,1))
if ($mid(%Var3,1,1) == $chr(47)) { goto ServerCommand }
if ($len(%Var3) == 1) { set %Var2 $upper(%Var2) | say %Var2 | halt }
:Start1
inc %Var1 1
if ($mid(%Var3,%Var1,1) != $chr(32)) { set %Var2 %Var2 $+ $mid(%Var3,%Var1,1) | if ($len(%Var3) < %Var1) { goto Start1 } }
if ($mid(%Var3,%Var1,1) == $chr(32)) { set %Var2 %Var2 $+ $upper($mid(%Var3,%Var1,2)) | inc %Var1 1 | if ($len(%Var3) < %Var1) { goto Start1 } }
if ($len(%Var3) != %Var1) { goto Start1 }
say %Var2
halt
:ServerCommand
:halt
halt
:son
}
#yaziilkbuyuk end
#yazirenkli off
on 1:INPUT:*:{
if ( $left($1,1) == / ) { goto son }
if ($ctrlenter) { goto son }
if ($active == Status Window) { Echo -a %logo2 11,1Status’a Birşey Yazamazsınız. | goto halt }
if ($active == @Bot) { goto halt }
unset %ahenk*
if ( $chr(47) == $mid($1-,1,1) ) { $1- | unset %ahenk* | halt }
:ilk
inc %ahenks
if ( %ahenks > $len($1-) ) { say %ahenkt | unset %ahenk* | halt }
%ahenkh = $mid($1-,%ahenks,1)
%ahenkh = $replace(%ahenkh,$chr(32),$chr(0160))
%ahenkt = %ahenkt $+  $+ $rand(3,13) $+ %ahenkh
goto ilk
:halt
halt
:son
}
#yazirenkli end
dialog Yazim {
title “Yazıtipi”
size -1 -1 110 220
radio “Tûrk¢e”,1,10 10 90 20
radio “eLite”,2,10 30 90 20
radio “Ilk Harf Büyük”,3,10 50 90 20
radio “KaLın-İnce”,7,10 70 90 20
radio “Qa®i§ma”,5,10 90 90 20
radio “Rengarenk”,6,10 110 90 20
radio “Normal”,19,10 130 90 20
box “”,20,5 0 100 155
button “TAMAM”,21,5 195 100 20,ok
}
on 1:dialog:Yazim:*:*: {
if ( $devent == init ) {
if ($group(#yaziturkce).status == on ) { did -c Yazim 1 }
elseif ($group(#yazielite).status == on ) { did -c Yazim 2 }
elseif ($group(#yaziilkbuyuk).status == on ) { did -c Yazim 3 }
elseif ($group(#yazikalinince).status == on ) { did -c Yazim 7 }
elseif ($group(#yazirenkli).status == on ) { did -c Yazim 6 }
elseif ($group(#yaziqarisma).status == on ) { did -c Yazim 5 }
else { did -c Yazim 19 }
}
if ( $devent == sclick ) {
if ( $did == 1 ) { .disable #yazi* | .enable #yaziturkce | echo %logo2 11Yazı Stili “4Tûrk¢e11″ Açıldı! }
if ( $did == 2 ) { .disable #yazi* | .enable #yazielite | echo %logo2 11Yazı Stili “4eLite11″ Açıldı! }
if ( $did == 3 ) { .disable #yazi* | .enable #yaziilkbuyuk | echo %logo2 11Yazı Stili “4İlk Harf Büyük11″ Açıldı! }
if ( $did == 7 ) { .disable #yazi* | .enable #yazikalinince | echo %logo2 11Yazı Stili “4KaLın-İnCe11″ Açıldı! }
if ( $did == 5 ) { .disable #yazi* | .enable #yaziqarisma | echo %logo2 11Yazı Stili “4Qa®i§ma11″ Açıldı! }
if ( $did == 6 ) { .disable #yazi* | .enable #yazirenkli | echo %logo2 11Yazı Stili “4R8e7n14G0a12r9e6N3k11″ Açıldı! }
if ( $did == 19) { .disable #yazi* }
}
}
alias Yazim { dialog -m Yazim Yazim }
alias acolor { dialog -m acolor acolor }
dialog acolor {
title “Renkli yazı”
size -1 -1 169 109
box “Renk”, 1, 6 5 80 69
text “Renkno:”, 2, 16 27 22 13
edit “”, 3, 51 20 25 22, center multi return
text “Arka:”, 4, 16 50 29 13
edit “”, 5, 51 43 25 22, center multi return
box “Diğer”, 6, 84 5 79 69
check “Kalın”, 7, 94 27 43 13
check “Çizgili”, 8, 94 49 61 13
button “Önizleme”, 9, 21 82 55 20
button “Tamam”, 10, 93 82 55 20, ok
box “”, 11, -1 -6 171 116
}
on *:dialog:acolor:*:*: {
if $devent = init {
did -a $dname 3 %ac.text
did -a $dname 5 %ac.back
if (%ac.bold == on) { did -c $dname 7 }
if (%ac.underline == on) { did -c $dname 8 }
}
if $devent = edit {
if $did = 3 { set %ac.text $did(3).text }
if $did = 5 { set %ac.back $did(5).text }
}
if $devent = sclick {
if $did = 7 {
if ($did(7).state = 1) { set %ac.bold on | set %ac.bold2  }
if ($did(7).state = 0) { set %ac.bold off | set %ac.bold2 }
}
if $did = 8 {
if ($did(8).state = 1) { set %ac.underline on | set %ac.underline2  }
if ($did(8).state = 0) { set %ac.underline off | set %ac.underline2 }
}
if $did = 9 { echo -a  $+ %ac.text $+ , $+ %ac.back $+ %ac.bold2 $+ %ac.underline2 $+ Yazdığınız böyle görünecek.! }
}
}
#acolor off
on *:input:*:if (/* !iswm $1) && (*: !iswm $1) { say  $+ %ac.text $+ , $+ %ac.back $+ %ac.bold2 $+ %ac.underline2 $+ $1- | halt }
#acolor end

Reklamlar

Entry filed under: mIRC Hazır Kodlar.

AutoMSG Koruması Server Yasaklama

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Takvim

Eylül 2008
P S Ç P C C P
    Eki »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Most Recent Posts


%d blogcu bunu beğendi: