Seslenme remotesi V2

Eylül 19, 2008 at 10:57 am Yorum bırakın

 kod sayesinde kanalde vaya özelde size sesleneni görebilirsiniz

on *:load: {
if ($version >= 5.81) {
set %me $me
set %ses +
echo -a 14 Ses Sistemi Menubar Popups'una 4Yüklendi.
echo -a 14 Menubari Bilmiyorsaniz 4/ses 14Komutunu Kullanın...
echo -a 14 Eğer $öyle bir hata ile kar$ila$irsaniz 6> 4 * /dialog: 'ses' error loading icon 'images/ses.bmp' (line 16, ses.mrc) 14 Lütfen 4ses.bmp 14 dosyasını mIRC32.exe dosyasıyla aynı yere koyun.
ses
}
else {
echo -a 14 ScripT Version'nunuz Bu addon için yeterli degil.
echo -a 14Lütfen 4 http://www.mirc.co.uk 14 adresinden mIRC v5.81 'i veya daha yüksek bir versionu indiriniz.
echo -a 14ScripT Şimdilik 4Unload 14 Edildi...
.unload -rs $script
}
}
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
alias ses {
if ( $dialog(ses) == $null ) { dialog -m ses ses }
else { /zaten }
}
dialog ses {
size -1 -1 350 300
title "* Ses Düzenleme"
button "Tamam", 500, 500 570 75 30,ok
text "Bağlandığımda",1,5 13 75 20
text "Kanala Girdiğimde",2,5 33 95 20
text "Op - Voice",3,5 53 75 20
text "Kick Me",4,5 73 75 20
text "Kick User",5,5 93 75 20
text "Ping",6,5 113 75 20
text "Nickim Geçtiğinde",7,5 133 95 20
text "Notifyde",8,5 153 75 20
text "Düştüğümde",9,5 173 75 20
edit "",10,100 10 160 20,autohs
edit "",11,100 30 160 20,autohs
edit "",12,100 50 160 20,autohs
edit "",13,100 70 160 20,autohs
edit "",14,100 90 160 20,autohs
edit "",15,100 110 160 20,autohs
edit "",16,100 130 160 20,autohs
edit "",17,100 150 160 20,autohs
edit "",18,100 170 160 20,autohs
icon 19, 270 5 30 30, ses.bmp
icon 20, 270 25 30 30, ses.bmp
icon 21, 270 45 30 30, ses.bmp
icon 22, 270 65 30 30, ses.bmp
icon 23, 270 85 30 30, ses.bmp
icon 24, 270 105 30 30, ses.bmp
icon 25, 270 125 30 30, ses.bmp
icon 26, 270 145 30 30, ses.bmp
icon 27, 270 165 30 30, ses.bmp
button "Ayarla",28, 300 10 40 20
button "Ayarla",29, 300 30 40 20
button "Ayarla",30, 300 50 40 20
button "Ayarla",31, 300 70 40 20
button "Ayarla",32, 300 90 40 20
button "Ayarla",33, 300 110 40 20
button "Ayarla",34, 300 130 40 20
button "Ayarla",35, 300 150 40 20
button "Ayarla",36, 300 170 40 20
edit "", 37, 100 210 200 80,multi,vsbar
radio "Açik",38, 5 210 40 20
radio "Kapali",39, 5 230 60 20
}
; Hepsi Acik & Hepsi Kapali xxxxxxxxxxxxxxxx
on *:dialog:ses:sclick:39:{
set %ses -
did -r ses 10
did -r ses 11
did -r ses 12
did -r ses 13
did -r ses 14
did -r ses 15
did -r ses 16
did -r ses 17
did -r ses 18
did -b ses 10
did -b ses 11
did -b ses 12
did -b ses 13
did -b ses 14
did -b ses 15
did -b ses 16
did -b ses 17
did -b ses 18
}
on *:dialog:ses:sclick:38:{
set %ses +
did -e ses 10
did -e ses 11
did -e ses 12
did -e ses 13
did -e ses 14
did -e ses 15
did -e ses 16
did -e ses 17
did -e ses 18
did -a ses 10 %ses.1
did -a ses 11 %ses.2
did -a ses 12 %ses.3
did -a ses 13 %ses.4
did -a ses 14 %ses.5
did -a ses 15 %ses.6
did -a ses 16 %ses.7
did -a ses 17 %ses.8
did -a ses 18 %ses.9
}
;xxxxxxxxxx açilis xxxxxxxxxxxxxxxx
on *:dialog:ses:init:*:{
if %ses == - {
did -c ses 39
did -r ses 10
did -r ses 11
did -r ses 12
did -r ses 13
did -r ses 14
did -r ses 15
did -r ses 16
did -r ses 17
did -r ses 18
did -b ses 10
did -b ses 11
did -b ses 12
did -b ses 13
did -b ses 14
did -b ses 15
did -b ses 16
did -b ses 17
did -b ses 18
}
else {
did -c ses 38
did -e ses 10
did -e ses 11
did -e ses 12
did -e ses 13
did -e ses 14
did -e ses 15
did -e ses 16
did -e ses 17
did -e ses 18
did -a ses 10 %ses.1
did -a ses 11 %ses.2
did -a ses 12 %ses.3
did -a ses 13 %ses.4
did -a ses 14 %ses.5
did -a ses 15 %ses.6
did -a ses 16 %ses.7
did -a ses 17 %ses.8
did -a ses 18 %ses.9
}
}
;XXXXXXXX BUTTON VE RESIM LINKLERI VE GOREVLERI DAGITILIYOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
on *:dialog:ses:sclick:19: if (%ses == +) && (%ses.1 != $null) { .splay %ses.1 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 .... Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf .... Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:20: if (%ses == +) && (%ses.2 != $null) { .splay %ses.2 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 .... Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf .... Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:21: if (%ses == +) && (%ses.3 != $null) { .splay %ses.3 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 .... Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf .... Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:22: if (%ses == +) && (%ses.4 != $null) { .splay %ses.4 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 .... Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf .... Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:23: if (%ses == +) && (%ses.5 != $null) { .splay %ses.5 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 .... Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf .... Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:24: if (%ses == +) && (%ses.6 != $null) { .splay %ses.6 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 .... Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf .... Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:25: if (%ses == +) && (%ses.7 != $null) { .splay %ses.7 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 .... Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf .... Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:26: if (%ses == +) && (%ses.8 != $null) { .splay %ses.8 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 .... Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf .... Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:27: if (%ses == +) && (%ses.9 != $null) { .splay %ses.9 } | else { did -r ses 37 | did -a ses 37 .... Bu kutucukta ses dosyasi yok! $crlf .... Veya ses ayarlari kapali | .timer 1 2 did -r ses 37 }
on *:dialog:ses:sclick:28: if (%ses == +) { set %ses.1 $1 $file="Bir Ses Dosyasi Seçiniz" $mircdir\*.wav | did -a ses 10 %ses.1 }
on *:dialog:ses:sclick:29: if (%ses == +) { set %ses.2 $1 $file="Bir Ses Dosyasi Seçiniz" $mircdir\*.wav | did -a ses 11 %ses.2 }
on *:dialog:ses:sclick:30: if (%ses == +) { set %ses.3 $1 $file="Bir Ses Dosyasi Seçiniz" $mircdir\*.wav | did -a ses 12 %ses.3 }
on *:dialog:ses:sclick:31: if (%ses == +) { set %ses.4 $1 $file="Bir Ses Dosyasi Seçiniz" $mircdir\*.wav | did -a ses 13 %ses.4 }
on *:dialog:ses:sclick:32: if (%ses == +) { set %ses.5 $1 $file="Bir Ses Dosyasi Seçiniz" $mircdir\*.wav | did -a ses 14 %ses.5 }
on *:dialog:ses:sclick:33: if (%ses == +) { set %ses.6 $1 $file="Bir Ses Dosyasi Seçiniz" $mircdir\*.wav | did -a ses 15 %ses.6 }
on *:dialog:ses:sclick:34: if (%ses == +) { set %ses.7 $1 $file="Bir Ses Dosyasi Seçiniz" $mircdir\*.wav | did -a ses 16 %ses.7 }
on *:dialog:ses:sclick:35: if (%ses == +) { set %ses.8 $1 $file="Bir Ses Dosyasi Seçiniz" $mircdir\*.wav | did -a ses 17 %ses.8 }
on *:dialog:ses:sclick:36: if (%ses == +) { set %ses.9 $1 $file="Bir Ses Dosyasi Seçiniz" $mircdir\*.wav | did -a ses 18 %ses.9 }
;XXXXXXXXXX SESLER UYGULANIYOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
raw 329:*:{ set %me $me | if (%ses == +) && (%ses.2 != $null) { .splay %ses.2 } | halt }
ON *:OP:#: { set %me $me | if ($opnick == $me) && (%ses == +) && (%ses.3 != $null) { .splay %ses.3 } }
ON *:VOICE:#: { set %me $me | if ($opnick == $me) && (%ses == +) && (%ses.3 != $null) { .splay %ses.3 } }
on *:KICK:#:{ set %me $me | if ($knick == $me) && (%ses == +) && (%ses.4 != $null) { .splay %ses.4 | .timer 1 0 join # } }
alias /kick { set %me $me | /kick # $$1 | if (%ses == +) && (%ses.5 != $null) { .splay %ses.5 } }
alias /ping { set %me $me | /ctcp $$1 ping | if (%ses == +) && (%ses.6 != $null) { .splay %ses.6 } }
on *:text:%me:#: { if (%ses == +) && (%ses.7 != $null) { .splay %ses.7 } }
on *:NOTIFY:{ set %me $me | if (%ses == +) && (%ses.8 != $null) { .splay %ses.8 } | echo -a 14 $nick 4Online }
on *:DISCONNECT: { if (%ses == +) && (%ses.9 != $null) { .splay %ses.9 } }
on *:CONNECT: { set %me $me | if (%ses == +) && (%ses.1 != $null) { .splay %ses.1 } }
;XXXXXXX ADDON KISAYOLU MENUBARA ATILIYOR XXXXXXXXXXXX
menu menubar {
-
Seslenme
.Sesleri Ayarla:set %me $me | ses
.-
.Unload: {
unset %ses
unset %ses.1
unset %ses.2
unset %ses.3
unset %ses.4
unset %ses.5
unset %ses.6
unset %ses.7
unset %ses.8
unset %ses.9
unset %me
echo -a 14 Ses Düzeni 4 Unload 14Edildi...
.unload -rs $script
}
}
Reklamlar

Entry filed under: mIRC Hazır Kodlar.

Tüm kullanıcıların özeline mesaj yolla Script sayacı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Takvim

Eylül 2008
P S Ç P C C P
    Eki »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Most Recent Posts


%d blogcu bunu beğendi: